کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی

الموتمر الدولی الاول للبحوث الحدیثه فی الدراسات الإسلامیه التربویه 

The First International Conference on Modern Research in Islamic Educational Studies

Conference link  -رابط الموتمر- لینک کنفرانس

 

موضوعات و حوزه های پیشنهادی جدید

برای نویسندگان حوزه اسلام و ترییت

اسفند96

 
  اخبار و رويدادها
موضوعات و حوزه های پیشنهادی جدید برای نویسندگان حوزه اسلام و ترییت اسفند96
موضوعاتی جهت سهولت کار نویسندگان
دوشنبه 14 اسفند 1396  2:5:9
استخدام در موسسه مطالعات تربیت اسلامی
استخدام ساعتی و قراردادی در موسسه مطالعات تربیت اسلامی
جمعه 8 دى 1396  1:11:58
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی
اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی با همکاری مراکز متعدد دانشگاهی و رسانه ای با هدف ارتقای سطح تربیت اسلامی در جامعه برگزار می گردد.
يکشنبه 26 آذر 1396  1:12:38