کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی

لینک کنفرانس

 
  اخبار و رويدادها
استخدام در موسسه مطالعات تربیت اسلامی
استخدام ساعتی و قراردادی در موسسه مطالعات تربیت اسلامی
جمعه 8 دى 1396  1:11:58
راه انداری موسسه
موسسه مطالعات تربیت اسلامی زیر نظر دکتر علیرضا کاوند بروجردی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم راه اندازی شد.
يکشنبه 26 آذر 1396  0:55:32
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی
اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی با همکاری مراکز متعدد دانشگاهی و رسانه ای با هدف ارتقای سطح تربیت اسلامی در جامعه برگزار می گردد.
يکشنبه 26 آذر 1396  0:54:47